همکاران آیلاهوم در بخش تجهیزات بهداشتی و شیرآلات

گرانیکو
گرانیکو
گروه صنعتی میلان
گروه صنعتی میلان
اخوان
اخوان
استیل البرز
استیل البرز
موست
موست
بیمکث
بیمکث
گلسار
گلسار
شودر
شودر
آرنا استیل
آرنا استیل
کن
کن
ویولت
ویولت
شیتاب
شیتاب
SLP
SLP
گروه صنعتی فیت
گروه صنعتی فیت
کلایبرگ
کلایبرگ
ارمغان گستران آینده
ارمغان گستران آینده
رزتی
رزتی

نام شرکت: گرانیکو

 

زمینه کاری: سینک گرانیتی

  

گرانیکو

 

نام شرکت: گروه صنعتی میلان

 

زمینه کاری: گاز صفحه ای - فر توکار - مایکروویو - هود - سینک ظرفشویی

 


گروه صنعتی میلان

 

نام شرکت: اخوان

 

زمینه کاری: گاز صفحه ای - فر توکار - مایکروویو - هود - سینک ظرفشویی

 


اخوان

 

نام شرکت: استیل البرز

 

زمینه کاری: گاز صفحه ای - فر توکار - مایکروویو - هود - سینک ظرفشویی

 


استیل البرز

 

نام شرکت: موست

 

زمینه کاری: تجهیزات بهداشتی و شیرآلات

  

موست

 

نام شرکت: بیمکث

 

زمینه کاری: گاز صفحه ای - فر توکار - مایکروفر - هود - سینک ظرفشویی

 

 

نام شرکت: گلسار

 

زمینه کاری: تجهیزات بهداشتی و شیرآلات

  

گلسار

 

نام شرکت: شودر

 

زمینه کاری: تجهیزات بهداشتی و شیرآلات

 

شودر

 

نام شرکت: آرنا استیل

 

زمینه کاری: گاز صفحه ای - سینک ظرفشویی

 


کلایبرگ - clayberg

 

نام شرکت: کن

 

زمینه کاری: گاز صفحه ای - فر توکار - هود - سینک ظرفشویی

 


کن

 

نام شرکت: ویولت

 

زمینه کاری: تجهیزات بهداشتی و شیرآلات

  

گلسار

 

نام شرکت: شیتاب

 

زمینه کاری: تجهیزات بهداشتی و شیرآلات

  

شیتاب

 

نام شرکت: SLP

 

زمینه کاری: ترموود

  

 

 

نام شرکت: گروه صنعتی فیت

 

زمینه کاری: تجهیزات بهداشتی

  

 گروه صنعتی فیت

 

نام شرکت: کلایبرگ

 

زمینه کاری: گاز صفحه ای - فر توکار - مایکروویو - هود - سینک ظرفشویی

 


کلایبرگ - clayberg

 

نام شرکت: ارمغان گستران آینده

 

زمینه کاری: تجهیزات بهداشتی و شیرآلات

 

 ارمغان گستران آینده

 

نام شرکت: رزتی

 

زمینه کاری: ست روشویی

 

 رزتی