عدم نمایش محصولات

پاکسازی فیلتر
برند:
آیلا
افروغ
سایان الکتریک
مازی نور
ویژگی های محصول:
نوع
پانل SMD گرد
پانل SMD مربعی
پانل COB گرد
پانل COB مربعی
پانل LED مربعی
توان
3 وات
7 وات
8 وات
12 وات
15 وات
18 وات
20 وات
24 وات
30 وات
32 وات
36 وات
37 وات
40 وات
48 وات
60 وات
65 وات

پانل نور آیلاهوم

ترتیب چیدمان:
orderby
نمایش:
20,320,000 ریال
قیمت بر مبنای یک کارتن 8 عددی می باشد
20,320,000 ریال
قیمت بر مبنای یک کارتن 8 عددی می باشد
4,850,000 ریال
نوع منبع نور: LED
4,630,000 ریال
نوع منبع نور: LED
5,720,000 ریال
نوع منبع نور: LED
6,810,000 ریال
نوع منبع نور: LED
8,540,000 ریال
نوع منبع نور: LED
19,420,000 ریال
قیمت بر مبنای یک کارتن 5 عددی می باشد
14,520,000 ریال
قیمت بر مبنای یک کارتن 40 عددی می باشد
14,520,000 ریال
قیمت بر مبنای یک کارتن 40 عددی می باشد
11,350,000 ریال
قیمت بر مبنای یک کارتن 10 عددی می باشد
13,440,000 ریال
قیمت بر مبنای یک کارتن 20 عددی می باشد
11,350,000 ریال
قیمت بر مبنای یک کارتن 10 عددی می باشد
Copyright www.webdesigner-profi.de