برند
آبسال | Absal
برفاب | Barfab
سپهر الکتریک | Sepehr Electric
ویژگی محصول
نوع بخاری
دودکش دار
بدون نیاز به دودکش
نحوه استقرار
ایستاده
دیواری
ایستاده - دیواری
نوع مشعل
شعله نما
سرامیکی
نوع سوخت
گاز شهری
گاز مایع
برقی
پاک سازی فیلتر

بخاری

Copyright www.webdesigner-profi.de