همکاران آیلاهوم در بخش پوشش سقف، دیوار و کف

ژیکال
ژیکال
والوکس
والوکس
Red Panel
Red Panel
شیدبان
شیدبان
روستر
روستر
SLP
SLP
درمت
درمت
آراد پنل
آراد پنل

نام شرکت: ژیکال

 

زمینه کاری: کاشی استیل

 

 

 

 zhical - ژیکال

 

نام شرکت: والوکس

 

زمینه کاری: دیوارپوش گچی

 


والوکس - walux

 

نام شرکت: Red Panel

 

زمینه کاری: پانل - تایل - پاراوان

 

 

 

 رد پنل - redpanel

 

نام شرکت: شیدبان

 

زمینه کاری: پوستر - پرده - پاراوان - فرش فانتزی - رانر

 

 

 

 شیدبان

 

نام شرکت: روستر

 

زمینه کاری: کاغذ دیواری

 

 

 

 روستر

 

نام شرکت: SLP

 

زمینه کاری: ترموود

  

 

 

نام شرکت: درمت  

 

زمینه کاری: پادری - ترمز پله - تجهیزات پارکینگ 

 

 

 پادری های مدرن آلومینیومی

 

نام شرکت: آراد پنل

 

زمینه کاری: پانل - آسمان مجازی - کفپوش مایع