برند
آزمون کار | AzmoonKar
برفاب | Barfab
سپهر الکتریک | Sepehr Electric
گرمان گاز | GHM
ویژگی محصول
نوع
ایستاده استوانه ای
ایستاده یخچالی
دیواری مخزن دار
دیواری بدون مخزن
منبع انرژی
آبگرمکن گازی
آبگرمکن برقی
آبگرمکن برقی - گازی
ظرفیت آبگرمکن
5 لیتر
8 لیتر
10 لیتر
13 لیتر
15 لیتر
17 لیتر
20 لیتر
26 لیتر
30 لیتر
40 لیتر
45 لیتر
50 لیتر
55 لیتر
70 لیتر
85 لیتر
90 لیتر
95 لیتر
100 لیتر
105 لیتر
110 لیتر
120 لیتر
125 لیتر
130 لیتر
140 لیتر
145 لیتر
150 لیتر
160 لیتر
165 لیتر
170 لیتر
175 لیتر
180 لیتر
190 لیتر
200 لیتر
220 لیتر
پاک سازی فیلتر

آبگرمکن

Copyright www.webdesigner-profi.de