برند
آلتون | Alton
راینر | Riner
شاین | Shine
لوتوس | Lotus
ونسی | Venci
کن | Can
گرانیکو | Graniko
گرانیکو پلاس | GranikoPlus
ویژگی محصول
نوع سینک
سینک استیل
سینک گرانیتی
سینک شیشه ای
نوع نصب
روکار
توکار
مخصوص صفحات کورین
زیرکابینتی (زیرسنگی)
تعداد لگن
یک لگن
یک و نیم لگن
دو لگن
دو و نیم لگن
عمق لگن
160 میلی متر
170 میلی متر
175 میلی متر
180 میلی متر
185 میلی متر
190 میلی متر
195 میلی متر
200 میلی متر
205 میلی متر
210 میلی متر
215 میلی متر
220 میلی متر
230 میلی متر
240 میلی متر
250 میلی متر
طول × عرض
350 × 320 میلی متر
400 × 300 میلی متر
400 × 330 میلی متر
400 × 340 میلی متر
400 × 400 میلی متر
420 × 350 میلی متر
450 × 400 میلی متر
450 × 450 میلی متر
500 × 400 میلی متر
500 × 500 میلی متر
500 × 650 میلی متر
500 × 860 میلی متر
550 × 450 میلی متر
550 × 495 میلی متر
560 × 500 میلی متر
565 × 495 میلی متر
575 × 435 میلی متر
580 × 460 میلی متر
595 × 450 میلی متر
600 × 500 میلی متر
600 × 540 میلی متر
620 × 500 میلی متر
740 × 440 میلی متر
740 × 500 میلی متر
745 × 500 میلی متر
750 × 500 میلی متر
760 × 440 میلی متر
770 × 500 میلی متر
800 × 500 میلی متر
800 × 520 میلی متر
805 × 495 میلی متر
813 × 483 میلی متر
820 × 470 میلی متر
830 × 495 میلی متر
830 × 500 میلی متر
840 × 560 میلی متر
850 × 500 میلی متر
855 × 495 میلی متر
855 × 500 میلی متر
865 × 520 میلی متر
880 × 450 میلی متر
900 × 500 میلی متر
990 × 495 میلی متر
990 × 505 میلی متر
990 × 510 میلی متر
995 × 500 میلی متر
995 × 505 میلی متر
1000 × 483 میلی متر
1000 × 500 میلی متر
1000 × 520 میلی متر
1010 × 520 میلی متر
1040 × 500 میلی متر
1130 × 490 میلی متر
1130 × 500 میلی متر
1140 × 500 میلی متر
1142 × 495 میلی متر
1145 × 490 میلی متر
1145 × 495 میلی متر
1150 × 490 میلی متر
1150 × 495 میلی متر
1150 × 497 میلی متر
1150 × 500 میلی متر
1150 × 505 میلی متر
1150 × 560 میلی متر
1160 × 483 میلی متر
1160 × 500 میلی متر
1160 × 520 میلی متر
1170 × 510 میلی متر
1200 × 500 میلی متر
1200 × 520 میلی متر
1200 × 600 میلی متر
1220 × 500 میلی متر
1220 × 530 میلی متر
پاک سازی فیلتر

سینک ظرفشویی

103,200,000 ریال
96,900,000 ریال
موجود نیست
جزئیات
95,100,000 ریال
88,900,000 ریال
موجود نیست
جزئیات
92,800,000 ریال
87,900,000 ریال
موجود نیست
جزئیات
91,300,000 ریال
86,000,000 ریال
موجود نیست
جزئیات
91,000,000 ریال
85,900,000 ریال
موجود نیست
جزئیات
85,000,000 ریال
79,500,000 ریال
موجود نیست
جزئیات
83,300,000 ریال
79,000,000 ریال
موجود نیست
جزئیات
71,500,000 ریال
67,000,000 ریال
موجود نیست
جزئیات
66,700,000 ریال
63,000,000 ریال
موجود نیست
جزئیات
64,900,000 ریال
61,000,000 ریال
موجود نیست
جزئیات
64,900,000 ریال
61,000,000 ریال
موجود نیست
جزئیات
59,400,000 ریال
56,000,000 ریال
موجود نیست
جزئیات
59,400,000 ریال
56,000,000 ریال
موجود نیست
جزئیات
59,400,000 ریال
56,000,000 ریال
موجود نیست
جزئیات
59,400,000 ریال
56,000,000 ریال
موجود نیست
جزئیات
59,400,000 ریال
56,000,000 ریال
موجود نیست
جزئیات
57,200,000 ریال
54,000,000 ریال
موجود نیست
جزئیات
57,200,000 ریال
54,000,000 ریال
موجود نیست
جزئیات
55,000,000 ریال
52,000,000 ریال
موجود نیست
جزئیات
55,000,000 ریال
52,000,000 ریال
موجود نیست
جزئیات
54,000,000 ریال
51,000,000 ریال
موجود نیست
جزئیات
54,000,000 ریال
51,000,000 ریال
موجود نیست
جزئیات
53,900,000 ریال
51,000,000 ریال
موجود نیست
جزئیات
53,900,000 ریال
51,000,000 ریال
موجود نیست
جزئیات
55,600,000 ریال
50,000,000 ریال
موجود نیست
جزئیات
55,100,000 ریال
49,000,000 ریال
موجود نیست
جزئیات
54,500,000 ریال
49,000,000 ریال
موجود نیست
جزئیات
55,100,000 ریال
49,000,000 ریال
موجود نیست
جزئیات
55,400,000 ریال
48,700,000 ریال
موجود نیست
جزئیات
54,400,000 ریال
48,000,000 ریال
موجود نیست
جزئیات
50,600,000 ریال
48,000,000 ریال
موجود نیست
جزئیات
50,600,000 ریال
48,000,000 ریال
موجود نیست
جزئیات
Copyright www.webdesigner-profi.de