برند
آرنا استیل | Arena Steel
آلتون | Alton
اخوان | Akhavan
استیل البرز | Steel Alborz
بیمکث | Bimax
راینر | Riner
سی ام | CM
شاین | Shine
لوتوس | Lotus
میلان | Milan
ونسی | Venci
کلایبرگ | Clayberg
کن | Can
گرانیکو | Graniko
گرانیکو پلاس | GranikoPlus
ویژگی محصول
نوع سینک
سینک استیل
سینک گرانیتی
سینک شیشه ای
نوع نصب
روکار
توکار
مخصوص صفحات کورین
زیرکابینتی (زیرسنگی)
تعداد لگن
یک لگن
یک و نیم لگن
دو لگن
دو و نیم لگن
عمق لگن
160 میلی متر
170 میلی متر
175 میلی متر
180 میلی متر
185 میلی متر
190 میلی متر
195 میلی متر
200 میلی متر
205 میلی متر
210 میلی متر
215 میلی متر
220 میلی متر
230 میلی متر
240 میلی متر
250 میلی متر
طول × عرض
350 × 320 میلی متر
400 × 300 میلی متر
400 × 330 میلی متر
400 × 340 میلی متر
400 × 400 میلی متر
420 × 350 میلی متر
450 × 400 میلی متر
450 × 450 میلی متر
500 × 400 میلی متر
500 × 500 میلی متر
500 × 650 میلی متر
500 × 860 میلی متر
550 × 450 میلی متر
550 × 495 میلی متر
560 × 500 میلی متر
565 × 495 میلی متر
575 × 435 میلی متر
580 × 460 میلی متر
595 × 450 میلی متر
600 × 500 میلی متر
600 × 540 میلی متر
620 × 500 میلی متر
740 × 440 میلی متر
740 × 500 میلی متر
745 × 500 میلی متر
750 × 500 میلی متر
760 × 440 میلی متر
770 × 500 میلی متر
800 × 500 میلی متر
800 × 520 میلی متر
805 × 495 میلی متر
813 × 483 میلی متر
820 × 470 میلی متر
830 × 495 میلی متر
830 × 500 میلی متر
840 × 560 میلی متر
850 × 500 میلی متر
855 × 495 میلی متر
855 × 500 میلی متر
865 × 520 میلی متر
880 × 450 میلی متر
900 × 500 میلی متر
990 × 495 میلی متر
990 × 505 میلی متر
990 × 510 میلی متر
995 × 500 میلی متر
995 × 505 میلی متر
1000 × 483 میلی متر
1000 × 500 میلی متر
1000 × 520 میلی متر
1010 × 520 میلی متر
1040 × 500 میلی متر
1130 × 490 میلی متر
1130 × 500 میلی متر
1140 × 500 میلی متر
1142 × 495 میلی متر
1145 × 490 میلی متر
1145 × 495 میلی متر
1150 × 490 میلی متر
1150 × 495 میلی متر
1150 × 497 میلی متر
1150 × 500 میلی متر
1150 × 505 میلی متر
1150 × 560 میلی متر
1160 × 483 میلی متر
1160 × 500 میلی متر
1160 × 520 میلی متر
1170 × 510 میلی متر
1200 × 500 میلی متر
1200 × 520 میلی متر
1200 × 600 میلی متر
1220 × 500 میلی متر
1220 × 530 میلی متر
پاک سازی فیلتر

سینک ظرفشویی

52,677,651 ریال
42,650,000 ریال
نوع نصب: توکار
موجود نیست
جزئیات
35,793,800 ریال
28,980,000 ریال
نوع نصب: توکار
موجود نیست
جزئیات
28,759,895 ریال
23,280,000 ریال
نوع نصب: توکار
موجود نیست
جزئیات
27,736,430 ریال
22,450,000 ریال
نوع نصب: توکار
موجود نیست
جزئیات
24,073,990 ریال
19,480,000 ریال
نوع نصب: توکار
موجود نیست
جزئیات
18,701,360 ریال
15,130,000 ریال
نوع نصب: توکار
موجود نیست
جزئیات
17,639,252 ریال
14,270,000 ریال
نوع نصب: توکار
موجود نیست
جزئیات
57,559,611 ریال
46,610,000 ریال
نوع نصب: توکار
موجود نیست
جزئیات
40,119,418 ریال
32,480,000 ریال
نوع نصب: توکار
موجود نیست
جزئیات
31,739,648 ریال
25,690,000 ریال
نوع نصب: توکار
موجود نیست
جزئیات
50,351,467 ریال
40,770,000 ریال
نوع نصب: توکار
موجود نیست
جزئیات
26,784,097 ریال
21,680,000 ریال
نوع نصب: توکار
موجود نیست
جزئیات
19,301,092 ریال
15,620,000 ریال
نوع نصب: روکار
موجود نیست
جزئیات
23,926,737 ریال
19,370,000 ریال
نوع نصب: توکار
موجود نیست
جزئیات
25,479,612 ریال
20,620,000 ریال
نوع نصب: روکار
موجود نیست
جزئیات
نوع نصب: روکار
موجود نیست
جزئیات
نوع نصب: روکار
موجود نیست
جزئیات
18,751,471 ریال
15,170,000 ریال
نوع نصب: توکار
موجود نیست
جزئیات
15,623,819 ریال
12,640,000 ریال
نوع نصب: توکار
موجود نیست
جزئیات
نوع نصب: روکار
موجود نیست
جزئیات
17,445,692 ریال
14,120,000 ریال
نوع نصب: روکار
موجود نیست
جزئیات
14,318,040 ریال
11,580,000 ریال
نوع نصب: روکار
موجود نیست
جزئیات
16,548,896 ریال
13,390,000 ریال
نوع نصب: روکار
موجود نیست
جزئیات
13,420,244 ریال
10,860,000 ریال
نوع نصب: روکار
موجود نیست
جزئیات
27,677,119 ریال
22,400,000 ریال
نوع نصب: توکار
موجود نیست
جزئیات
23,840,744 ریال
19,300,000 ریال
نوع نصب: توکار
موجود نیست
جزئیات
32,621,864 ریال
26,410,000 ریال
نوع نصب: روکار
موجود نیست
جزئیات
نوع نصب: روکار
موجود نیست
جزئیات
29,104,803 ریال
23,560,000 ریال
نوع نصب: توکار
موجود نیست
جزئیات
نوع نصب: توکار
موجود نیست
جزئیات
19,000,881 ریال
15,380,000 ریال
نوع نصب: توکار
موجود نیست
جزئیات
18,751,471 ریال
15,170,000 ریال
نوع نصب: توکار
موجود نیست
جزئیات
Copyright www.webdesigner-profi.de