برند
درمت | Doormat
ویژگی محصول
نوع
کار استاپ
محافظ ستون
محافظ کنج دیوار
محافظ دیوار
پارک بند
جنس
لاستیک درجه یک
تمام لاستیک EPDM
لاستیکی مقاوم
فوم لاستیک
فوم
PVC
فولاد
ارتفاع
5/5 سانتی متر
7 سانتی متر
9 سانتی متر
15 سانتی متر
60 سانتی متر
72 سانتی متر
80 سانتی متر
100 سانتی متر
پاک سازی فیلتر