برند
ایستکول | Eastcool
ویژگی محصول
نوع
تصفیه هوا
ظرفیت تصفیه هوا
209 متر مکعب در ساعت
350 متر مکعب در ساعت
400 متر مکعب در ساعت
پاک سازی فیلتر

دستگاه تصفیه

Copyright www.webdesigner-profi.de