برند
موست | Most
ویولت | Violet
چینی ارس | Aras
چینی مروارید | Morvarid
چینی کرد | Cord
چینی گلسار | Golsar
ویژگی محصول
نوع توالت فرنگی
یک تکه (منوبلاک)
وال هنگ
آکس
120 میلی متر
145 میلی متر
155 میلی متر
180 میلی متر
190 میلی متر
200 میلی متر
210 میلی متر
213 میلی متر
220 میلی متر
224 میلی متر
230 میلی متر
242 میلی متر
245 میلی متر
249 میلی متر
250 میلی متر
253 میلی متر
255 میلی متر
260 میلی متر
271 میلی متر
295 میلی متر
300 میلی متر
309 میلی متر
فاصله پیچ ها
185 میلی متر
سیستم تخلیه
توربوجت
واترجت
ریزشی (واش دان)
پاک سازی فیلتر

توالت فرنگی

14,660,000 ریال
12,590,000 ریال
توالت فرنگی
14,960,000 ریال
12,850,000 ریال
توالت فرنگی
18,710,000 ریال
16,080,000 ریال
توالت فرنگی
19,130,000 ریال
16,440,000 ریال
توالت فرنگی
20,440,000 ریال
17,560,000 ریال
توالت فرنگی
20,910,000 ریال
17,970,000 ریال
توالت فرنگی
17,880,000 ریال
15,360,000 ریال
توالت فرنگی
18,280,000 ریال
15,710,000 ریال
توالت فرنگی
Copyright www.webdesigner-profi.de