برند
موست | Most
ویولت | Violet
چینی ارس | Aras
چینی مروارید | Morvarid
چینی کرد | Cord
چینی گلسار | Golsar
ویژگی محصول
نوع توالت فرنگی
یک تکه (منوبلاک)
دو تکه
وال هنگ
طبی
آکس
120 میلی متر
145 میلی متر
155 میلی متر
170 میلی متر
180 میلی متر
190 میلی متر
195 میلی متر
200 میلی متر
210 میلی متر
213 میلی متر
220 میلی متر
224 میلی متر
230 میلی متر
242 میلی متر
245 میلی متر
249 میلی متر
250 میلی متر
253 میلی متر
255 میلی متر
260 میلی متر
267 میلی متر
271 میلی متر
295 میلی متر
300 میلی متر
309 میلی متر
خروجی مکانیزم
50/8 میلی متر (2 اینچ)
60 میلی متر
73 میلی متر
74 میلی متر
75 میلی متر
76/2 میلی متر (3 اینچ)
85 میلی متر
95 میلی متر
96 میلی متر
100 میلی متر
فاصله پیچ ها
160 میلی متر
180 میلی متر
185 میلی متر
230 میلی متر
سیستم تخلیه
سوپرجت
توربوجت
واترجت
ریزشی (واش دان)
پاک سازی فیلتر

توالت فرنگی

21,990,000 ریال
18,640,000 ریال
موجود نیست
جزئیات
24,030,000 ریال
20,370,000 ریال
موجود نیست
جزئیات
21,020,000 ریال
17,810,000 ریال
موجود نیست
جزئیات
34,910,000 ریال
31,360,000 ریال
موجود نیست
جزئیات
40,200,000 ریال
36,130,000 ریال
موجود نیست
جزئیات
54,490,000 ریال
48,990,000 ریال
موجود نیست
جزئیات
44,860,000 ریال
40,320,000 ریال
موجود نیست
جزئیات
Copyright www.webdesigner-profi.de