برند
چینی مروارید | Morvarid
چینی کرد | Cord
چینی گلسار | Golsar
ویژگی محصول
نوع توالت فرنگی
یک تکه (منوبلاک)
دو تکه
وال هنگ
طبی
آکس
120 میلی متر
145 میلی متر
155 میلی متر
170 میلی متر
180 میلی متر
190 میلی متر
195 میلی متر
200 میلی متر
210 میلی متر
213 میلی متر
220 میلی متر
224 میلی متر
230 میلی متر
242 میلی متر
245 میلی متر
249 میلی متر
250 میلی متر
253 میلی متر
255 میلی متر
260 میلی متر
267 میلی متر
271 میلی متر
295 میلی متر
300 میلی متر
309 میلی متر
خروجی مکانیزم
50/8 میلی متر (2 اینچ)
60 میلی متر
73 میلی متر
74 میلی متر
75 میلی متر
76/2 میلی متر (3 اینچ)
85 میلی متر
95 میلی متر
96 میلی متر
100 میلی متر
فاصله پیچ ها
160 میلی متر
180 میلی متر
185 میلی متر
230 میلی متر
سیستم تخلیه
سوپرجت
توربوجت
واترجت
ریزشی (واش دان)
پاک سازی فیلتر

توالت فرنگی

42,966,600 ریال
35,610,000 ریال
موجود نیست
جزئیات
26,391,900 ریال
21,850,000 ریال
موجود نیست
جزئیات
33,357,200 ریال
27,630,000 ریال
موجود نیست
جزئیات
42,197,900 ریال
34,970,000 ریال
موجود نیست
جزئیات
28,831,600 ریال
21,910,000 ریال
موجود نیست
جزئیات
27,769,700 ریال
22,990,000 ریال
موجود نیست
جزئیات
34,343,400 ریال
28,450,000 ریال
موجود نیست
جزئیات
37,246,600 ریال
30,860,000 ریال
موجود نیست
جزئیات
34,123,000 ریال
27,240,000 ریال
موجود نیست
جزئیات
40,416,000 ریال
32,280,000 ریال
موجود نیست
جزئیات
37,619,000 ریال
30,040,000 ریال
موجود نیست
جزئیات
30,207,000 ریال
24,110,000 ریال
موجود نیست
جزئیات
36,221,000 ریال
28,920,000 ریال
موجود نیست
جزئیات
37,619,000 ریال
30,040,000 ریال
موجود نیست
جزئیات
32,725,000 ریال
26,130,000 ریال
موجود نیست
جزئیات
26,012,000 ریال
20,750,000 ریال
موجود نیست
جزئیات
27,690,000 ریال
22,100,000 ریال
موجود نیست
جزئیات
36,221,000 ریال
28,920,000 ریال
موجود نیست
جزئیات
27,690,000 ریال
22,100,000 ریال
موجود نیست
جزئیات
32,725,000 ریال
26,130,000 ریال
موجود نیست
جزئیات
42,654,000 ریال
34,070,000 ریال
موجود نیست
جزئیات
28,459,000 ریال
22,710,000 ریال
موجود نیست
جزئیات
37,619,000 ریال
30,040,000 ریال
موجود نیست
جزئیات
Copyright www.webdesigner-profi.de