چراغ صنعتی

هنگام راه اندازی سوله‌ های صنعتی و کارگاه های تولیدی، موارد مهمی در زمینه تاسیسات از جمله روشنایی، وجود دارد که باید به میزان کافی به آن‎ها توجه شود. روشنایی سالن های کارگاهی و تولیدی، بخش چشمگیری از هزینه های جاری یک سالن را تشکیل می‌دهد. از سویی دیگر مبحث روشنایی از جمله فاکتورهای تاثیرگذار در بهره وری کارکنان حاضر در کارگاه است. این موضوعات اهمیت توجه به مسائل روشنایی کارگاه ها و سوله ها را دوچندان می ‌کند. شدت روشنایی و کیفیت نور محیط، عامل بسیار تاثیرگذاری بر عملکرد حاضرین در محیط می‌ باشد. به نوعی که نور ناکافی یا ناسالم، سبب پایین آمدن بهره وری و بی انگیزگی آنان می‌شود.

 

عواملی مانند عدم خیرگی، دمای نور متناسب با نوع کار، توجه به شاخص تفکیک رنگ مناسب با نوع فعالیت، از جمله موارد مهم حوزه بهداشت و زیبایی نور تلقی می‌گردد. عامل خیرگی در طولانی مدت سبب خستگی چشم و کاهش قدرت دید افرادی که ساعت‌ های زیادی در کارگاه هستند، می‌شود. این امر در سالن های تولیدی که اپراتورها مشغول کار با دستگاه ‌هایی مانند پرس هستند، حتی می ‌تواند موجب حوادث جبران ناپذیر شود. لذا می بایست در انتخاب سیستم روشنایی کارگاه ها و سوله ها نهایت دقت و توجه را نمود.